توقف تعهدات ایران در صورت اجرای کامل برجام توسط طرف‌های مقابل قابل برگشت است/ رفتار مخرب آمریکا بایستی از سوی جامعه بین‌المللی محکوم شود === مدیریت پژوهش ها

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران تصریح کرد: توقف جزیی تعهدات ایران در صورت اجرای موثر و کامل برجام توسط اعضای باقیمانده در این توافق، قابل…

نمایش بیشتر توقف تعهدات ایران در صورت اجرای کامل برجام توسط طرف‌های مقابل قابل برگشت است/ رفتار مخرب آمریکا بایستی از سوی جامعه بین‌المللی محکوم شود === مدیریت پژوهش ها

برنامه‌ریزی برای خورد و خوراک دانش‌آموزان را فراموش نکنید === مدیریت پژوهش ها

به روزهای پایانی شهریور نزدیک می شویم و باز جنب و جوش خانواده ها برای آماده کردن و خرید لباس و نوشت افزار از سر…

نمایش بیشتر برنامه‌ریزی برای خورد و خوراک دانش‌آموزان را فراموش نکنید === مدیریت پژوهش ها